Členky a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Bc. Zdeněk Guži

místopředseda Rady

Členky a členové

Mgr. Alica Sigmund Heráková

občanská členka Rady jmenována usnesením vlády ze dne 8. března 2018 č. 147

Alena Drbohlavová Gronzíková

občanská členka Rady jmenována usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 946

Iveta Theuserová, DiS.

občanská členka Rady jmenována usnesením vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 31.

PhDr. Martin Povejšil

náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí

náměstek

Ministerstvo financí

Mgr. Martin Baxa

ministr, Ministerstvo kultury

Mgr. Petr Čáp

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 946

PhDr. Jana Horváthová

ředitelka Muzea romské kultury v Brně

Bc. Gwendolyn Albert

občanská členka Rady jmenována usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 946

Mgr. Michal Franěk

náměstek, Ministerstvo spravedlnosti

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj

Mgr. Petr Gazdík

ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Bc. Vít Rakušan

ministr, Ministerstvo vnitra

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 31.

Bc. Tomáš Ščuka

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 31.

Mgr. Monika Šimůnková

Kancelář Veřejného ochránce práv

Simon Slanina

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 31.

Ing. Marián Jurečka

ministr, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Štefan Oláh

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 8. března 2018 č. 147.

Josef Stojka

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 8. března 2018 č. 147

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

náměstkyně, Ministerstvo zdravotnictví

Václav Strouhal, DiS.

zástupce krajských koordinátorů pro romské záležitosti

Bc. Daniel Škarka

Svaz měst a obcí

Jiří Navrátil, MBA

Asociace krajů ČR

Ing. Vladimír Čermák

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 21. září 2020 č. 946

Mgr. Jan Husák

občanský člen Rady jmenován usnesením vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 31