Dokumenty

3. 5. 2017 12:00

Brožura: Národní kontaktní místo pro integraci Romů

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je Národním kontaktním místem pro integraci Romů.

V každém členském státě Evropské unie bylo zřízeno jedno takové kontaktní místo. Kontaktní místa jsou zodpovědná především za realizaci a monitorování národních strategií romské integrace. Podporují nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie a výměnu správných postupů sdílení dobrých praxí.

Brožura: Národní kontaktní místo pro integraci Romů


Vydal: Úřad vlády ČR,  kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Prha 2017
Projekt: „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy“  
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8808

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter