24. 10. 2016 15:30

Metodika pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020

Vláda na svém zasedání dne 24.10.2016 schválila Metodiku pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020.

Metodika rozpracovává opatření přijatá ve Strategii romské integrace do roku 2020, kterou vláda schválila dne 23. února 2015. Strategie samotná vytváří rámec pro opatření, která jsou realizována do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. Integrální součástí strategie je její propojení na politiky prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy a na doporučení kontrolních mechanismů OSN.

Navazující materiál uvádí do praxe důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů a nastavuje přezkumný mechanismus pro upravování strategie. Nově nastavený mechanismus zavádí konkrétní výsledkové indikátory, prostřednictvím kterých bude možné každoročně sledován např. poměr romských žáků v jednotlivých stupních vzdělání, případně kvalifikovaný odhad nezaměstnanosti Romů. Tyto informace poslouží k vyhodnocení jednotlivých politik (např. v oblasti zaměstnanosti či školství) na základě kvantitativních dat a identifikovat jejich dopad na romskou menšinu.

Zmíněný monitorovací systém je vyžadován také Evropskou komisí, zahrnutí důsledných kontrolních metod, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie je také jednou z částí tzv. Předběžné podmínky 9.2 „Politika začleňování Romů“ pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter