12. 12. 2006 17:58

Návrh provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity v rámci Koncepce romské integrace již dlouhodobě usiluje o vytvoření a zavedení monitorovacího systému situace příslušníků romských komunit v ČR. Důležitou součástí tohoto snažení je úsilí o prosazení systematického dlouhodobého sociologického šetření situace sociálně vyloučených příslušníků romských komunit v ČR. Na základě informací získaných v rámci šetření bude následně možné začít dlouhodobě sledovat změny, ke kterým bude docházet spontánně, a které budou navozeny opatřeními veřejné správy a občanského sektoru. Na základě tohoto šetření bude možné systémově navrhnout a provádět opatření směřující do sociálně vyloučených romských komunit a měřit jejich efekt, a směřovat finanční prostředky tam, kde jsou nejpotřebnější a nejúčelněji využívány.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter