Dokumenty

12. 4. 2017 10:21

Souhrn prezentací - z pracovního setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny v Kašperských Horách

Od středy 29. 3. do pátku 31. března 2017 se v Kašperských Horách na Šumavě konalo společné pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny v Kašperských Horách
Třídenní akci pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV), konkrétně v Hotelu Šumava v Kašperských Horách  - Amálině údolí.

Cílem setkání bylo vyhodnotit stávající způsob spolupráce mezi krajskými koordinátory pro romské záležitosti a styčnými důstojníky pro menšiny a manažery prevence kriminality, představit příklady dobrých praxí v oblasti spolupráce na úrovni krajů a případně, v rámci diskusního fóra, přednést návrhy a doporučení na prohloubení součinnosti mezi partnery a představit plán činnosti na rok 2017.
Více o akci: >>

Program jednání:

Středa 29. března 2017                                           

12:45 – 13:00    Zahájení programu setkání 
Mgr. Markéta Benešová, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
 pplk. Mgr. Alexander Stambolidis, Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR
Martin Martínek, M.A., Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády ČR

13:00 – 14:00    Situace Romů v ČR
-
poznatky z každoročního šetření v souladu s Metodikou pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020
Martin Martínek, M.A., Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády ČR

14:30 – 15:30    Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 – akční plán
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

15:30 16:30    Problematika hoaxů a vyvracení předsudků
Bc. Jana Leitnerová, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

17:00 – 18:30    Problematika insolvencí a dluhů
Mgr. Ondřej Zezulka, Oddělení civilního práva, Odbor legislativní, Ministerstvo spravedlnosti
Bc. Barbora Čechová, ředitelka organizace THEIA – krizové centrum o.p.s.


Čtvrtek 30. března 2017

9:00 – 10:00      Problematika lichvy a její řešení
 dobrá a špatná praxe, odhalování, pravomoci Policie ČR
pplk. Mgr. Ing. Hana Vlašicová, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR

10:30 – 12:00    Drogová problematika
dobrá a špatná praxe, postihování, pravomoci
plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR

13:30 – 14:00    Práce Policie ČR ve vztahu k menšinám
činnost Policie ČR na úseku menšin, příklady dobré praxe a spolupráce
kpt. Mgr. Milan Kozák, Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje

14:00 – 14:30    Prezentace činnosti multidisciplinárních týmů v rámci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě + přestavení projektu
Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb Statutárního města Ostrava

14:30 – 15:30    Prezentace plánu postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách (Ostrava) + diskuze
Bc. Helena Kuzníková, oddělení sociálních služeb Statutárního města Ostrava

16:00– 17:30     Představení činnosti krajských koordinátorů pro záležitosti romské menšiny a krajských manažerů prevence
činnost, problémy, součinnost s Policií ČR, příklady dobré praxe ve vybraných krajích
Lumír Bártů, krajský koordinátor pro záležitosti romské menšiny, Kraj Vysočina 
Peter Hančin, krajský koordinátor pro záležitosti romské menšiny,  Moravskoslezský kraj
Roman Slivka, krajský koordinátor pro záležitosti romské menšiny, Jihočeský kraj


Pátek 31. března 2017

8:30 – 10:00
1. Návrat nezaopatřeného občana

Např. příslušníka romské menšiny vracejícího se z Kanady a migrace občana Slovenska (případně jiného státu EU) do ČR, jak mu může v začátcích stát, respektive Úřad práce, pomoci formou dávek a jiných nástrojů.
Bc. Stanislav Neugebauer, ředitel Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště České Budějovice, Úřad práce Jihočeského kraje

2. Jak je to doopravdy? Fenomén „dávek“ a „veřejné služby“
Bc. Stanislav Neugebauer, ředitel Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště České Budějovice, Úřad práce Jihočeského kraje

10:30 – 11:30    Závěrečná diskuze a závěrečné slovo

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter