Dokumenty

28. 2. 2017 15:08

Zápis ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 17. února 2017

V pátek 17. února 2017 se od 12.30 v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo první letošní jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednalo se o první zasedání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

V úvodu zasedání přítomní vyslechli informace o podobě připravovaného zákona o sociálním bydlení.

Rada vyzvala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), aby lépe komunikovalo s veřejností, zároveň vyslechla informace o tom, jak MŠMT naplňuje povinnosti informovat zákonné zástupce žáků škol o změnách, které přinesla novela školského zákona.
Z informací podaných zástupcem MŠMT vyplynulo, že počty žáků, kteří se nadále vzdělávají podle přílohy LMP na 2. stupni základních škol klesá. Domluvili se na spolupráci v oblasti komunikace s veřejností. MŠMT také přislíbilo informovat mateřské školy a obce o tom, jak mohou děti plnit povinnost účastnit se poslední ročník předškolního vzdělávání. Na závěr tohoto bodu Rada přijala usnesení, ve kterém žádá MŠMT, aby podpořilo z OP VVV neziskové organizace, které by informovaly rodiče romských dětí o změnách probíhajících ve školství.

Rada schválila záměr převést Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu pod Muzeum romské kultury. Občanští členové Rady zdůraznili, že téma romského holocaustu je pro českou veřejnost neznámé, a proto by název památníku, který je tomuto tématu věnován, měl nést odpovídající název. Jednomyslně se také shodli, že pro ně je podstatné spravovat památky romského holocaustu a vyzvali český stát, aby jim umožnil spravovat místa, na kterých umírali Romové, obdobně jako to již po mnoho let dělají zástupci židovské komunity.
Ministr Chvojka přislíbil připravit do 31. května 2017 ve spolupráci s ministrem kultury a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy návrh převedení Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu a jeho začlenění pod Muzeum romské kultury.

Zástupci Policie ČR na na zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Členové Rady projednali své obavy a námitky k vyšetřování případu úmrtí M. D. v Žatci s vrcholnými představiteli Policejního prezídia a Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje. V této souvislosti také zástupci Romů vyjádřili rostoucí pocit ohrožení své bezpečnosti . Tímto tématem se bude zabývat březnové jednání Republikového výboru prevence kriminality při Ministerstvu vnitra.

Rada také tradičně obdržela podrobné informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování, konkrétně o fungování Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v Ostravě a Českých Velenicích.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter