Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

24. 11. 2017 9:00

Novela Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

Zveřejňujeme platné znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Dodatku č. 1, Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2017 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 17/2017.

Dne 24.11.2017 nabyla účinnosti Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 17/2017 (dále jen „Směrnice“), kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv ve znění Dodatku č. 1 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 6/2017.

Tato Směrnice je účinná již na dotační řízení pro rok 2018. Směrnice, včetně jejich příloh je přiložena.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter