Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

7. 12. 2017 12:35

Přehled doporučení Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018, která zasedala dne 23. 11. 2017. 

Počet přijatých žádostí: 13
Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 0 

Doporučení Komise k udělení dotací z 23. listopadu 2017:
DOPORUČENÝCH: 13 
NEDOPORUČENÝCH: 0 

Doporučení jsou podkladem pro vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplacení finančních prostředků. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí. 

Pro rok 2018 byl celkový požadavek 5.547.136 Kč, přičemž předpokládaná výše alokovaných prostředků pro tento dotační program činí 5.400.000 Kč. Komise doporučila podpořit projekty v celkové výši 5.523.805  Kč. 
Aby byla zajištěna výše uvedená finanční podpora pro všechny komisí doporučené projekty, budou chybějící finanční prostředky (123.805 Kč) do programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti převedeny z jiných programů Úřadu vlády ČR, jež jsou zaměřené na podporu integrace příslušníků romské menšiny do společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty