Podpora terénní práce

25. 11. 2020 9:22

Analýza náplně práce terénních pracovníků dle veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací, poskytnutých v letech 2017 - 2019

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny vytvořilo Analýzu náplně práce terénních pracovníků dle veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací, poskytnutých v letech 2017 - 2019. 

Tato analýza slouží jako podklad pro příjemce dotací v rámci dotačního programu Podpora terénní práce. Na základě tohoto podkladu je obcím doporučen postup při stanovení náplně práce a zařazení terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter