Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

7. 12. 2017 12:14

Přehled doporučení Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2018, která zasedala dne 29. 11. 2017.

Počet přijatých žádostí: 46
Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 0 

Doporučení Komise k udělení dotací z 29. listopadu 2017:
DOPORUČENÝCH: 25 
NEDOPORUČENÝCH: 21 

Doporučení jsou podkladem pro vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplacení finančních prostředků. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí. 


Pro rok 2018 byl celkový požadavek 25.747.523 Kč, přičemž předpokládaná výše alokovaných prostředků pro tento dotační program činí 13.000.000 Kč. Komise doporučila podpořit projekty v celkové výši 12.996.509 Kč. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty