Podpora terénní práce

31. 5. 2013 11:41

Vyhlášení II. kola dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu s čl. 13 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 7/2012 (dále jen „Směrnice“), II. kolo dotačního řízení.

K rozdělení zbývá celkem 289 060 Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter