Podpora terénní práce

23. 6. 2022 14:22

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 v programu Podpora terénní práce

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 23. června 2022 výsledky dotačního řízení v programu Podpora terénní práce pro rok 2022.

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 44 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 35 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter