Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

28. 2. 2013 12:30

Doporučení hodnotitelské komise pro rok 2013 v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Předkládáme Vám výsledky projednávání žádostí o dotaci HODNOTITELSKOU KOMISÍ programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2013, které budou podkladem pro projednání a schválení Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Počet přijatých žádostí : celkem 100


Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace na zasedání dne 30.-31. ledna a 22. února 2013 :
DOPORUČENÝCH: 52 žádostí;
NEDOPORUČENÝCH: 48 žádostí.


Výsledky jsou podkladem pro jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty