Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

16. 12. 2015 20:02

Doporučení komise v dotačním řízení na rok 2016 programu Prevence soc. vyloučení a komunitní práce

Přehled žádostí a návrhy hodnotitelské komise v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2016

Předkládáme Vám přehled návrhů hodnotitelské komise v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2016.

Počet přijatých žádostí: celkem 63

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 1

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace ze                          dne 15. 12. 2015:

DOPORUČENÝCH: 29
NEDOPORUČENÝCH: 34

Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách ÚV ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty