Archiv dotací

6. 10. 2011 7:55

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2012 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.

Upozornění!  Toto dotační řízení je vyhlášeno dle nové Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, která vešla v platnost dne 1. 10. 2011.
Program Podpora terénní práce pro rok 2012 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách. Žadatelem může být pouze obec.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter