Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Připravuje se .....