Jednání Rady

7. 10. 2020 16:30

Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 16. září 2020

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno předsedou Rady Ing. Andrejem Babišem, dne 16. září 2020. Návrhy usnesení, o kterých bylo hlasováno se týkaly bodů:

1. Změna Jednacího řádu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

2. Změna Statutu Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Více viz protokol o hlasování per rollam.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter