Jednání Rady

15. 6. 2021 8:19

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. dubna 2021

Program jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 19. dubna 2021

  1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny
  2. Projednání návrhu Strategie
  3. Dotační podpora Romů administrovaná MŠMT v roce 2021
  4. Projednání zřízení nových výborů a pracovních skupin Rady
  5. Informace týkající se revize rámcových vzdělávacích programů ZŠ a SŠ začlenění dějin Romů do výuky dějepisu a občanské výchovy
  6. Různé
  • Náborová kampaň Policie ČR
  • Proces schvalování návrhu zákona o odškodnění nezákonných sterilizací

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter