Jednání Rady

28. 1. 2022 10:06

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 22. listopadu 2021

Program jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 22. listopadu 2022:

1. Kontrola plnění úkolů 
2. Finální výstupy šetření úmrtí Stanislava Tomáše 
3. Další postup v procesu zřízení funkce zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny 
4. Implementace rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci ERTF proti ČR 
5. Informace týkající se procesu odškodnění obětí nezákonných sterilizací 
6. Aktualizace rámcových vzdělávacích programů 
7. Budoucnost Odboru pro sociální začleňování (Agentury) po ukončení financování z fondů ESIF 
8. Činnost a výstupy výborů a pracovních skupin Rady 
9. Téma personálního zabezpečení činnosti Kanceláře 
10. Informace o očkovací kampani 
11. Různé 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty