Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis z 1. zasedání pracovní skupiny k otázce terénní sociální práce

 

Datum: 19. listopadu 2003

 

Přítomni: Bc. Lýdia Poláčková – předsedkyně (členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Mgr. Ivana Nesétová – členka (Magistrát města Ostrava), Mgr. Karla Veselá – členka (zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, střední pedagogické školy a obchodní akademie v Mostě), Mgr. Zavadilová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Mgr. Holečková (Ministerstvo práce a sociálních věcí), David Beňák, DiS. – tajemník (pracovník Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity).

 

Omluveni: Martin Giňa – člen (IQ Roma servis Brno), Josef Horáček – člen (starosta města Bílina), Mgr. Lubomír Pelech – člen (Magistrát města Brna).

 

 

Program jednání:

 

  1. Harmonogram zasedání – přibližně každý druhý měsíc (další zasedání na konci ledna roku 2004).
  2. Připomínky k závěrečné zprávě o činnosti terénních sociálních  pracovníků za rok 2003.
  3. Stanovení dalších úkolů – v průběhu roku by měl být zpracován materiál pro odbornou diskusi, který bude pojednávat o standardech kvality sociálních služeb a celoživotním vzdělávání terénních sociálních pracovníků; návrh metodiky práce s terénními pracovníky pro obce.
  4. Ostatní – přizvat zástupce z některých dalších institucí; zástupce MPSV poskytne členům pracovní skupiny aktuální verzi věcného záměru zákona o sociálních službách.

 

Návrh programu za další zasedání

 

Návrh metodiky práce s terénními pracovníky pro obce; diskuse k zařazení terénních sociálních pracovníků do systému sociálních služeb v souvislosti navrhovaným věcným záměrem zákona o sociálních službách.

 

 

 

Sepsal:  David Beňák, tajemník

 

 

Schválila: Lýdia Poláčková, předsedkyně