Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Program zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
24. a 25. 10. 2002


Téma zasedání 24.10.:

1)                 Analýza možnosti zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury

2)                 Zpráva tajemníků Výborů Rady o dosavadní činnosti

3)                 Zpráva o činnosti expertní skupiny pro Romy při Radě Evropy MG-S-ROM Informace a rozprava o dotačních programech vlády.

4)                 Různé.

-         Současné postavení romských poradců

-         Písemná informace o výběrovém dotačním řízení MŠMT ČR na projekty v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2003 a na projekty v programu podpora integrace romské komunity v roce 2003

-         Písemná informace o výběrovém dotačním řízení MK ČR na projekty v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2003 a na projekty v programu podpora integrace příslušníků romské komunity v roce 2003

 

Téma zasedání 25.10.:

Kulatý stůl s ostravskými romskými představiteli.

 

 

 

 

Program zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
19. února 2002


   
1. Schválení jednacího řádu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity 
 
2. Stanovení plánu práce Rady 
 
3. Informace o postavení romských poradců a asistentů okresních úřadů a koordinátorů romských poradců 
 
4. Diskuse k dotačním programům (žádost Romské střední školy sociální v Kolíně)
 

5.

Předložení závěrů pracovní skupiny Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity při Ministerstvu vnitra 
 

6.

Různé 
 

 Za správnost: Zdeněk Duna