Romský Holocaust

Dne 12. července 2006 vláda vzala na vědomí Informaci o stanovisku Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity k variantám řešení památníku na místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku.

V březnu 2011 vzniklo ve spolupráci Památníku Lidice a Úřadu vlády České republiky DVD „Lety u Písku – místo, o kterém se nesmí mlčet“. DVD prostřednictvím krátkých textů a obrazové dokumentace mapuje historii bývalého cikánského tábora Lety, obsahuje tři jazykové verze (českou, romskou a anglickou) a je vhodné k prezentačním i výukovým účelům. DVD lze zdarma objednat v Památníku Lidice, zájemce zaplatí pouze poštovné.


Kulturní památka Pietní místo Lety
Usnesením vlády České republiky č. 589 ze dne 4. května 2009, které se promítlo do znění zřizovací listiny Památníku Lidice, přešla péče o pietní území bývalého cikánského tábora v Letech do působnosti této organizace. Posláním Památníku Lidice je tak, kromě jiného, "péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech včetně péče a úpravy pietního místa".
Odkaz ZDE.

1. srpna 2013: Představitelé vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva uctili památku obětem romského holocaustu.

13. května 2013: Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se zúčastní pietního aktu v Letech u Písku.


Pietní místo v Hodoníně u Kunštátu
Za účelem realizace nového záměru na úpravu pietního místa v Hodoníně u Kunštátu zřídilo MŠMT Komisi pro vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, která je poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem komise je doporučit MŠMT optimální projekt tak, aby vybudovaný Památník byl skutečně důstojným místem pro připomínku romských obětí.

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu bude vybudován na místě bývalého protektorátního a poválečného tábora, kde byly v období od srpna 1940 do listopadu 1950 internovány různé skupiny osob, které byly zejména z rasových, národnostních či politických důvodů vyčleňovány z většinové společnosti.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského bylo pověřeno vybudováním Památníku rozhodnutím vlády ČR č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
Odkaz ZDE.

18. srpna 2013: Pietní akt k uctění obětí romského holocaustu.

17. června 2013: Výsledky studentské soutěže o ideový návrh na dostavbu Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu.

Připojené dokumenty

Související zprávy