Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Slavnostní zahájení 25 až 27. května 2005

Ve dnech 25 až 27. května 2005 proběhlo slavnostní zahájení Dekády romské inkluze v ČR pod záštitou národního koordinátora Dekády, náměstka místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Mgr. Ivo Hartmanna, MBA. Součástí zahájení byla tisková konference, recepce místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce a dvoudenní mezinárodní konference, jíž se zúčastnila řada významných domácích i zahraničních hostů.