PS pro bezpečnost

Pracovní skupina se zabývá aktuální bezpečnostní situací Romů a reaguje na aktuální konfliktní situace nastalé na území ČR. Vypracovává podněty pro jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Aktuálními tématy, která Pracovní skupina řeší, jsou posílení zastoupení Romů v rámci Policie ČR, posílení pozice Asistentů prevence kriminality a drogová problematika.


Členové pracovní skupiny

Dvořák Vladimír, Mgr. Bc. 

Hrinko Martin, plk. doc. Ing. , Ph.D., MBA.

Kandráč Dušan 

Láznová Hana, Mgr. 

Lesa Petr, Mgr. 

Lučanský Rastislav 

Lupták Ľubomír,  Ph.D.

Oláh Štefan 

Růžička Čeněk 

Ščuka Tomáš, Bc. 

Slanina Simon 

Stojka Josef 

 

Tajemník PS

Mgr. Zdeněk Doubravský
Telefon: +420 296 153 265, +420 702 153 414
doubravsky.zdenek@vlada.cz

 

Předseda PS

Bc. Zdeněk Guži

 

Místopředsedkyně PS

Iveta Theuserová, DiS.

 

 

Připojené dokumenty