PS pro bezpečnost

Pracovní skupina se zabývá aktuální bezpečnostní situací Romů a reaguje na aktuální konfliktní situace nastalé na území ČR. Vypracovává podněty pro jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Aktuálními tématy, která Pracovní skupina řeší, jsou posílení zastoupení Romů v rámci Policie ČR, posílení pozice Asistentů prevence kriminality a drogová problematika.


Členky a členové

Guži Zdeněk

člen Rady, předseda pracovní skupiny

Dvořák Vladimír

Ministerstvo vnitra

Kandráč Dušan

zástupce občanské společnosti

Koutný Petr

Policie ČR

Lesa Petr

Kancelář veřejného ochránce práv

Lučanský Rastislav

zástupce občanské společnosti

Lupták Ľubomír

zástupce občanské společnosti

Oláh Štefan

člen Rady

Růžička Čeněk

člen Rady

Simon Slanina

člen Rady

Stojka Josef

člen Rady

Ščuka Tomáš

člen Rady

Theuserová Iveta

Členka Rady, místopředsedkyně pracovní skupiny

Zelenka Jan

Ministerstvo spravedlnosti

 

Tajemnice PS

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí oddělení
Telefon: +420 296 153 576, +420 606 079 156
​junova.klara@vlada.cz

 

Předseda PS

Bc. Zdeněk Guži
 

Místopředsedkyně PS

Iveta Theuserová, DiS.

 

 

Připojené dokumenty