Monitorovací výbor Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování zejména sleduje dopad činnosti Agentury na situaci v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žijí Romové, dále pak schvaluje kritéria pro výběr lokalit a samotný výběr lokalit, ve kterých bude Agentura působit, popř. i předčasné ukončení činnosti Agentury v lokalitě.

Mezi další úkoly patří projednávání a zpracování vnějších evaluací činnosti Agentury, a to v souladu s jinými platnými předpisy, projednávání výročních zpráv a plní další úkoly uložené Radou vlády pro záležitosti romské menšiny. Statut Monitorovacího výboru byl schválen na zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 23. října 2014 (usnesením Rady č. 9/2014). V souvislosti s usnesením vlády ze dne 12. května 2014 (usnesení č. 352), ve znění usnesení vlády ze dne 12. prosince 2014 č. 933 Rada zřizuje vždy Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování. Posláním výboru je komplexně vyhodnocovat činnost Agentury a navrhovat lokality, kde bude Agentura působit.

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování podle Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám Verze 4.0 rozhoduje o výběru obcí. Seznam obcí, které byly vybrány na základě Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám Verze 4.0 je k dispozici na tomto odkazu.

Předsedkyní Monitorovacího výboru je:
- Horváthová Martina, Bc. (místopředsedkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny)

Členové Monitorovacího výboru jsou:
Čada Karel, Mgr. (výzkumník)
Hančin Peter, Bc. (krajský koordinátor Moravskoslezského kraje)
- Hrdlička Ferdinand, Ing. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
- Kaštovská Zina, Mgr. (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- Klamková Katarína, Mgr. (IQ Roma Servis)
- Koky Cyril, Mgr. (krajský koordinátor Středočeského kraje)
- Köttnerová Renáta, PhDr. (krajský koordinátor Olomouckého kraje/Rada vlády pro záležitosti romské menšiny)
- Kováč Miroslav (o.s. FORUM)
- Lukač Štefan, Bc. (krajský koordinátor Ústeckého kraje)
- Petroková Helena, Ing. (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
- Pospíšil David, Mgr. (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
- Pospíšil Petr, RNDr. (Svaz měst a obcí ČR)
- Štern Petr, Mgr. (Byznys pro společnost)
- zástupce nenominován (Asociace krajů ČR)
 

Tajemník Monitorovacího výboru je- Martin Martínek, M.A. (kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny)
Více informací k Agentuře pro sociální začleňování naleznete na www.socialni-zaclenovani.cz/