Monitorovací výbor Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje naplňování cílů Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen „Agentura“), posuzuje účinnost a efektivnost činností realizovaných Agenturou.


Výbor zejména:

 • sleduje dopad činnosti Agentury na situaci v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žijí Romové;
 • schvaluje plány své činnosti a programy svých zasedání;
 • schvaluje kritéria pro výběr lokalit, kde Agentura bude působit;
 • schvaluje výběr lokalit, ve kterých bude Agentura působit, popř. i předčasné ukončení
 • činnosti Agentury v lokalitě;
 • projednává výroční Zprávu o činnosti Agentury;
 • projednává podklady, které jí byly předány ředitelem Agentury, nebo které si Výbor vyžádal prostřednictvím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Kancelář“ nebo „Sekretariát Výboru“), jež slouží k objektivnímu vyhodnocení dopadu činnosti Agentury na integraci Romů;
 • předkládá prostřednictvím svého předsedy podněty, návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení účinnosti, efektivity a kvality činnosti Agentury k projednání Radě;
 • posuzuje a schvaluje návrhy na podstatnou změnu činnosti Agentury, jež vyplývá z materiálů k usnesením vlády o činnosti Agentury;
 • projednává zpracování vnějších evaluací činnosti Agentury, a to v souladu s jinými platnými předpisy;
 • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut a Jednací řád Výboru je uvedený v příloze.

Více informací k Agentuře pro sociální začleňování naleznete na www.socialni-zaclenovani.cz

 

Členky a členové Výboru

Příjmení, jméno, titul instituce/organizace
Albert Gwendolyn   expertka, aktivistka
Bartů Lumír, Mgr.  Asociace krajů ČR
Hančin Peter, Bc. KRKO Moravskoslezský  kraj 
Husák Jan, Mgr. člen RVZRM - místopředseda Rady
Köttnerová Renáta, PhDr. KRKO Olomoucký kraj, členka Rady
Zeman Marek, Mgr. zástupce IROP
Lukač Štefan, Mgr. KRKO Ústecký kraj
Petroková Helena, Ing. zástupkyně OP Z
Pospíšil David, Mgr Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pospíšil Petr, RNDr. Svaz měst a obcí ČR
Theuserová Iveta, DiS. RVZRM
Štern Petr, Mgr. expert (Byznys pro společnost)
Smotlachová Ilona, Mgr.  zástupkyně OP VVV


 

Tajemnice  Výboru  

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí oddělení
Telefon: +420 296 153 576, +420 606 079 156
​junova.klara@vlada.cz
 
 

Předseda Výboru

Mgr. Jan Husák

 

Přílohy

Statut
Jednací řád

 

Připojené dokumenty

Související zprávy