PS pro oblast vzdělávání Romů

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů (dále jen PS vzdělávání) je zřízena Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Cílem PS vzdělávání je především zpracování podkladů, návrhů, připomínek a komentářů ke klíčovým národním dokumentům, jako jsou například dokumenty legislativní, kurikulární, strategické a také dokumenty koncepční či metodické povahy. Dále PS vzdělávání svou činností zajišťuje reflexi, vyvolává diskuzi a nabízí aktivní participaci na procesech a mechanismech státní nejen školské politiky. Výstupem PS vzdělávání zpravidla bývá iniciace nutných, žádoucích a konkrétních mechanismů či kroků, definice návrhů k přijetí usnesení, které se předkládají Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.

PS vzdělávání tvoří odborníci s různým profesním zaměřením, jejichž pracovní aktivity a vlastní osobní angažovanost dlouhodobě směřují k podpoře, k rozvoji, k prosazování spravedlivého a rovného přístupu nejen v institucionalizovaném systému školního vzdělávání, ale vstupují také do obecných či jakkoliv jinak specifických, dílčích otázek společné a inkluzivně zaměřené výchovy a vzdělávání. Členkami a členy PS vzdělávání jsou zástupci akademické obce, odborné pedagogické veřejnosti, státní veřejné správy, MŠMT, nestátních neziskových organizací a zástupci národních a mezinárodních platforem, které svými agendami zasahují do otázek řízení a koordinace výchovy a vzdělávání, otázek prevence a intervence sociální práce a sociální péče, otázek rovných šancí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Díky tomu je PS vzdělávání schopna prosazovat kriticko-objektivní pohledy, uplatňuje transdisciplinární přístupy v řešení a nabízí konstruktivní a otevřený prostor pro vzájemnou komunikaci s předmětnými subjekty a objekty, jichž se řešené otázky bezprostředně nebo jakkoliv jinak týkají. 


Členky a členové Výboru

Příjmení, jméno, titul  
Albert Gwendolyn, B.A.  
Brychtová Anna, Mgr.  
Cibulková Andrea, Mgr., MBA  
Červeňáková Lada, Mgr.  
Drahokoupil Štěpán, Ph.D.   
Fremlová Lucie, PhD.  
Horváthová Martina, Bc.  
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.  
Köttnerová Renáta, PhDr.  
Macků Lucie, Mgr.  
Nyklová Eva, Ing.   
Pernica Horáčková Jana, Mgr.  
Šaldová Kateřina, Mgr.  
Šotolová Eva, doc. PaedDr., Ph.D.  
Zapletalová Jana, PhDr.  

 

Tajemnice Výboru

Mgr. Marianna Juhásová
Telefon: +420 296 153 304, +420 602 541 320
​juhasova.marianna@vlada.cz

 

Předseda Výboru

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

 

 

 

Připojené dokumenty