Výbor pro vzdělávání Romů

Cílem Výboru je především zpracování podkladů, návrhů, připomínek a komentářů ke klíčovým národním dokumentům, jako jsou například dokumenty legislativní, kurikulární, strategické a také dokumenty koncepční či metodické povahy. Dále Výbor svou činností zajišťuje reflexi, vyvolává diskuzi a nabízí aktivní participaci na procesech a mechanismech státní nejen školské politiky. Výstupem Výboru zpravidla bývá iniciace nutných, žádoucích a konkrétních mechanismů či kroků, definice návrhů k přijetí usnesení, které se předkládají Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor tvoří odborníci s různým profesním zaměřením, jejichž pracovní aktivity a vlastní osobní angažovanost dlouhodobě směřují k podpoře, k rozvoji, k prosazování spravedlivého a rovného přístupu nejen v institucionalizovaném systému školního vzdělávání, ale vstupují také do obecných či jakkoliv jinak specifických, dílčích otázek společné a inkluzivně zaměřené výchovy a vzdělávání. Členy Výboru jsou zástupci institucí včetně relevantních resortů, akademické obce, odborné pedagogické veřejnosti, nestátních neziskových organizací a zástupci národních a mezinárodních platforem, které svými agendami zasahují do otázek řízení a koordinace výchovy a vzdělávání, otázek prevence a intervence sociální práce a sociální péče, otázek rovných šancí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Díky tomu je Výbor schopen prosazovat kriticko-objektivní pohledy, uplatňuje transdisciplinární přístupy v řešení a nabízí konstruktivní a otevřený prostor pro vzájemnou komunikaci s předmětnými subjekty a objekty, jichž se řešené otázky bezprostředně nebo jakkoliv jinak týkají. 


Členky a členové Výboru

Příjmení, jméno, titul  
Albert Gwendolyn, B.A.  
Cibulková Andrea, Mgr., MBA  
Červeňáková Lada, Mgr.  
Grenarová Renée, Ph.D. et Ph.D., PaeDr.  
Gulová Lenka, Ph.D., Mgr.  
Horváthová Martina, Bc.  
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.  
Köttnerová Renáta, PhDr.  
Nyklová Eva, Ing.   
Šaldová Kateřina, Mgr.  
Šotolová Eva, doc. PaedDr., Ph.D.  
Zapletalová Jana, PhDr.  

 

Tajemnice Výboru

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí oddělení
Telefon: +420 296 153 576, +420 606 079 156
​junova.klara@vlada.cz

 

Předseda Výboru

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

 

Místopředsedkyně Výboru

Mgr. Andrea Cibulková, MBA

 

Statut Výboru

Statut Výboru pro vzdělávání Romů

 

 

 

Připojené dokumenty