PS pro zahraniční spolupráci

Hlavním cílem této pracovní skupiny je monitorování zahraniční dobré praxe v oblasti začleňování Romů do společnosti. Pracovní skupina se zabývá navazováním mezinárodní spolupráce, síťováním neziskového sektoru, monitoringem mezinárodních závazků a prohlášení vztahujících se k inkluzi sociálně vyloučených Romů v ČR.

Konkrétní činností pro nejbližší období je rozšiřování možností a podpora romských studentů při získávání stipendií ze zahraničí, navazování spolupráce s OSCE/ODIHR, ERTF, CAHROM, Roma Education Fund a dalšími relevantními mezinárodními aktéry v oblasti integrace Romů. 

Výstupy této pracovní skupiny jsou návrhy na vytvoření partnerství, nabídka seznamu mezinárodních dobrých praxí, zahraničních studijně pracovních stáží a stipendií, účast na mezinárodních konferencích či samotná organizace konference.


Členové pracovní skupiny

Gwendolyn Albert, B.A.

Mgr. Šárka Antošová

Mgr. Štěpán Drahokoupil

Mgr. Lucie Fuková

Daniel Janeček

Ivan Kandráč

Mgr. Yveta Kenety

Miroslav Klempár

Michal Miko

Bc. Michal Mižigár

Robin Stria, DiS.

 

Tajemník PS

Mgr. Zdeněk Doubravský
Telefon: +420 296 153 265, +420 702 153 414
doubravsky.zdenek@vlada.cz

 

Předseda PS

Bc. Tomáš Ščuka