Výroční zprávy, publikace, metodiky

6. 3. 2023 17:00

Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021

Zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021 byla projednána Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 6. 3. 2023.

Zpráva, přinášející souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb, byla k publikaci připravena jako Zaostřeno 5/2022. Toto číslo periodika Zaostřeno bylo zveřejněno po projednání zprávy Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, v březnu 2023.

Krajské výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí za r. 2021 byly v době zpracování tohoto čísla Zaostřeno dostupné z 12 krajů, poslední dostupné údaje o realizaci politiky v oblasti závislostí z výroční zprávy Prahy jsou za r. 2019, v případě Moravskoslezského kraje za r. 2017.

Autoři tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková, Mgr. Ladislav Dékány, Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Pavla Chomynová

Editor tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková

Doporučená citace /

Černíková, T., Dékány, L., Horáčková, K. & Chomynová, P. (2022). Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021. Zaostřeno 8 (5), 1–16.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter