Výroční zprávy, publikace, metodiky

6. 3. 2023 14:01

Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky

ISBN 978-80-7440-301-9 (on-line; PDF).

Publikace přináší vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a částečně také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu Úřadu vlády ČR. Centralizace byla schválena vládou ČR v červenci 2019.

Hodnocení centralizace vychází z každoročního hodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zhodnocení naplnění účelu centralizace bylo uskutečněno za pomoci dotazníkového šetření mezi poskytovateli adiktologických služeb. Publikace ve svém závěru navrhuje další kroky v systémovém řešení financování adiktologických služeb.

 

Pro bibliografické citace/

ČERNÍKOVÁ, T., HORÁČKOVÁ, K., KIŠŠOVÁ, L., DRBOHLAVOVÁ, E. 2022. Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-301-9 (on-line; PDF)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter