Zmocněnci vlády

24. 3. 2022 11:56

Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací

(zabezpečuje Úřad vlády)

Vláda dne 2. března 2022 rozhodla usnesením č. 153 o zřízení funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který bude působit při Úřadu vlády jako poradní orgán vlády a bude mít za úkol především komunikovat s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy a spolupráce se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací, a slaďovat jejich činnost.

Na jednání ve středu 23. března 2022 usnesením č. 232 vláda jmenovala Michala Klímu  vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter