Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 4. 2010 9:50

29. duben, Evropský den solidarity mezi generacemi

Michael Kocáb dnes na Úřadu vlády uspořádal seminář k Evropskému dni solidarity mezi generacemi. Odborný panel tvořili socioložka paní Jiřina Šiklová, s příspěvkem Nechceme seniory uklidit, ale zapojit, dále paní Julie Městková, sociální pracovnice společnosti Život 90, Petr Sak, sociolog, docent UK Praha, s příspěvkem Generace a nové formy komunikace a etik Jaroslav Lorman, který uvažoval nad hodnotovým znaménkem dnešní postmoderní situace a o důvodech eventuelních bariér mezi generacemi.

Následná diskuse nejen nad facebookovými výroky týkající se seniorů ukázala možnosti mezigeneračního setkávání a sdílení myšlenek a postojů. Michael Kocáb přivítal v auditoriu zástupce Národního parlamentu dětí a mládeže, Asociace debatních klubů ČR, seniorů, studenty Gymnasia Na Zatlance a Střední škola na Havlíčkově náměstí.

Akce měla podtitul "Fenomén facebook" aneb "Jedu se poprat s důchodcema do kaufu...beru si chrániče a pepřák". Příspěvky a debata ale hledaly spíše možnosti poznávání a hlavně umožnila oběma „stranám“ najednou shledat, že jsou jedna společnost a že jejich problémy, obavy, ale také radosti a očekávání jsou velmi podobné.

Kocáb v úvodním slově uvedl důvody, proč se zřejmě prohlubují mezigenerační bariéry:

1. ideál mládí, krásy a bohatství, kult těla a výkonnosti

2. naprostá neinformovanost veřejnosti o možnostech a příležitostech plynoucích z většího zapojení starších lidí do života společnosti,

3. chybějící informovanost o potřebách křehkých lidí a lidí blízkých smrti (mezi odbornou veřejností, o veřejnosti široké nemluvě)

4. generační odtržení, zvětšující se propast v komunikaci (je to první generace, která vyrůstá od útlého mládí ve virtuálním světě, kam starší málokdy pustí), znalostech, potřebách a životní zkušenosti mezi generacemi

5. málo příležitostí se setkávat (nukleární rodina na místo dřívějšího vícegeneračního soužití; domy pro seniory, celková atomizace společnosti)

6. přirozený pragmatismus a odmítání hodnotových systémů, náboženství a církve v české sekulární společnosti

Kocáb uvedl, že den solidarity mezi generacemi souvisí s letošním celoevropských tématem číslo jedna a to je sociální vyloučení, opuštěnost a cesty jak těmto negativním jevům předcházet.

Několik tvrdých dat:


Čtvrtina mladých lidí ve věku 15–29 let si myslí, že senioři žijí na úkor mladší generace. Pro řadu mladých lidí představují senioři spíše ekonomickou zátěž a zdroj problémů, který jim odčerpává peníze.

Čtvrtina občanů se setkává s tím, že se k nim někdo choval jinak jenom kvůli jejich věku.

Na facebooku se více než čtvrt miliónu mladých lidí podílí na vzniku skupiny „Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné – důchodci.“ Podle sociologů jde spíše o to, že část mladých lidí si svoji životní frustraci vybíjí na seniorech, na které má vztek. Za seniory přitom považuje mladá generace už lidi po čtyřicítce.

54 % Čechů a Češek odpovědělo v dotazníku Vidovičové, že by starší lidé neměli vstupovat do politiky!


Řada expertů začíná na určitou mezigenerační nevraživost poukazovat jako na závažný problém Česka. Bez viny nejsou ani politici, kteří ve snaze prosadit důchodovou reformu hovoří o stáří a stárnutí společnosti jako o ekonomické zátěži. I v předvolebních kampaních hrají senioři nikoli aktivní roli spoluobčanů, tvůrce hodnot společnosti, ale pouze roli pouhých uživatelů sociálních dávek, kterým ti ostatní nabízejí, že za jejich hlasy získají spokojenost a jistoty.

Starším pracovníkům je prakticky automaticky připisována neschopnost naučit se pracovat s moderní technikou, horší sluch, zrak a výdrž, neschopnost přizpůsobovat se změnám, menší pracovní výkon, ovšem současně 38 procent dotázaných je přesvědčeno, že staří vydělávají více peněz než ti ostatní.

Ředitel Ústavu sociální péče v Praze 4, Miloš Hájek uvedl, že k posilování pocitu generační průrvy přispívají média a reklama. O starých lidech se nepíše, a když, tak hanlivě. Negativní zprávy bývají často spojovány se seniory, kde jsou představováni jako roztržití popletové. Chybějí témata pro seniory, nikdo neukazuje jejich pozitivní roli ve společnosti.

Z uvedeného se zdá být důvodné, že mezigenerační vztahy v české populaci jsou přinejmenším zatížené stereotypy o užitečnosti mladé a střední generace a neužitečnosti starých.

„Pokud chceme trend vzdalování se generací změnit, jinak než setkáváním a spoluprací ve veřejném či profesním životě to nepůjde. Budeme potřebovat odvážné manažery a personalisty, ale také pedagogy a i politiky, aby se taková prostředí začala rodit. Neotřelé projekty věkově rozrůzněných týmů v komerčních firmách nás poučují, že takový kolektiv bývá efektivnější, stabilnější a méně turbulentní,“ dodal Kocáb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter