Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 7. 2013 11:13

Agentura pro sociální začleňování odchází po třech letech z devíti míst

Po plánovaných třech letech ukončila vládní Agentura pro sociální začleňování intenzivní podporu devíti místům, která řeší problémy spojené s existencí takzvaných sociálně vyloučených lokalit na svém území. Agentura v nich zanechává řadu nových služeb a aktivit a fungující systém pro řešení problematických oblastí, na kterém se mohou podílet zástupci měst, policie, škol i místních organizací.

Jde o města: Bílina, Bruntál, Havířov, Jáchymov, Jirkov, Kutná Hora, Obrnice, Trmice, Teplá /Toužim.

„V posledních týdnech i v souvislosti s nepokoji svolávanými extremisty do Českých Budějovic a Duchcova sílí hlasy volající po krátkodobých represivních řešeních problému sociálního vyloučení. Příklad těchto devíti měst však ukazuje, že systematická snaha o řešení tohoto problému je z dlouhodobého hlediska tím nejvhodnějším řešením,“ uvádí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

„Tato města mohou opravdu sloužit jako dobrý příklad pro ostatní města České republiky, že když se prevencí začne včas, situace nemusí dojít až k protestům v ulicích. Za dobu naší spolupráce získala většina z nich zkušenosti s řadou zajímavých praxí, které teď mohou sdílet s dalšími městy v celé republice,“ hodnotí tříletou spolupráci Šimůnková.

Příkladem města, ve kterém má podpora Agentury viditelné výsledky, je severočeský Jirkov. Městu se během tří let podařilo zřídit opravdu komplexní systém podpory pro lidi v obtížných životních situacích. Zvýšil se počet terénních sociálních pracovníků. Byl zde zahájen pilotní projekt prostupného bydlení (lidé v něm mohou přecházet z azylových domů do tréninkových bytů se sociálními službami a z nich do běžných bytů). Byly zde pořádány kurzy pro zvýšení finanční gramotnosti obyvatel a rozšířila se nabídka možností smysluplného trávení volného času mládeže. Ve městě bylo zavedeno několik nástrojů pro podporu zaměstnanosti. Jedním z nich je například sociální firma ONZA Jirkov, která zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané na úklidové práce a údržbu městské zeleně.

"Jsem ráda, že mám práci v ONZE. Nikdo tu neřeší moji minulost a nepřipomíná mi ji. Můžu konečně splácet své dluhy. Bydlení mám v pohodě. Firma a lidi v ní jsou pro mě jistota," říká Jaroslava Nedělová, která díky jirkovské sociální firmě našla jistou a dlouhodobější práci.

Severomoravský Bruntál během tříleté spolupráce s Agenturou zavedl řadu nových sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní sociální práce).

"Jsem spokojená, že můžeme chodit do centra na Dlouhou. Něco podobného tu chybělo. Děti dnes mají kam chodit. Předtím tu byl obchod a prodával se tu hodně alkohol. Centrum je pro nás moc dobré. Chodí tam moje děti, i já, když potřebuji poradit, hlavně s penězi," říká jedna z klientek nového Komunitního centra v Bruntále, které se nachází v Dlouhé ulici.
Město také nastavilo systém pro řešení záškoláctví, zavedlo tréninkové bydlení a omezilo provoz heren. Místní nezisková organizace Liga Bruntál pokračovala v rozvoji sociálního podnikání. Společný projekt krajské pobočky Úřadu práce a Agentury se zapojením neziskových organizací zajistil až 40 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané.

Kutná Hora zaměstnala s podporou Ministerstva vnitra tři asistenty prevence kriminality, kteří pomáhají s dohlížením na klid a pořádek v lokalitě Neškaredice, která se nachází několik kilometrů za Kutnou Horou. Město schválilo novou bytovou koncepci, která zjednoduší přístup k získání bydlení chudším obyvatelům města, a připravilo rozsáhlý projekt, který podpoří stávající sociální služby ve městě a zajistí zavedení některých nových služeb.

"Sociální oblast se začala prolínat celým úřadem, ať jde o bydlení či sociální služby. Někde zpřísňujeme a někde povolujeme. Aktuálně se situace trochu zhoršila, protože se rozšířilo množství soukromých ubytoven," popisuje situaci ve městě po třech letech spolupráce s Agenturou místostarosta Kutné Hory Jiří Franc.

„Výsledky spolupráce hodnotím v osmi z devíti uvedených míst jako velmi kvalitní. Ve všech devíti místech vznikly během naší podpory strategické plány sociálního začleňování. Ty pro nejbližší tři roky určují, co kdo bude v jaké oblasti dělat pro zlepšení hlavních problematických jevů. Dobrých výsledků se nám nepodařilo dosáhnout v Jáchymově a s Chomutovem jsme kvůli neshodám ukončili spolupráci předčasně. I Chomutov však v některých aktivitách pokračoval a vyvinul například jeden z nejlepších systémů veřejné služby v celé republice,“ vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Ve většině měst se zároveň podařilo zřídit pozice koordinátorů sociálních služeb, kteří budou i nadále pokračovat v systému práce, který jsme ve městě nebo obci nastavili. Je pro nás velmi důležité, aby intervence Agentury nebyla jen jednorázovou záležitostí, ale vedla k nastavení procesů, které budou v místě funkční i po ukončení spolupráce s námi,“ dodává Šimáček.

Agentura v současnosti spolupracuje s 26 městy a obcemi z celé republiky, kterým podobným způsobem pomáhá při poznávání problému sociálního vyloučení a nastavování místních procesů pro jeho řešení. Další obce pro spolupráci s Agenturou budou vybírány na konci tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter