Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 10. 2013 15:12

Dne 10. října 2013 se zmocněnkyně vlády pro lidská práva zúčastnila jako člen jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Slavnostní 20. zasedání Rady se konalo v prostorách Hrzánského paláce v Praze. Na programu jednání Rady bylo projednání zprávy o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 a možné inspirace a zlepšení monitorování plnění nového národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Dále byli členové Rady seznámeni s realizací vládního plánu Alzheimer a obecně s problematikou stařecké demence a riziky spojené se stárnutím populace a ignorováním tohoto problému. Místopředseda Rady a náměstek Mgr. Jan Dobeš poté informoval členy o situaci s řešením dlouhodobé péče, kde uvedl, že dlouhodobá péče nebude upravena samostatným zákonem, ale novelizací stávajících zákonů o zdravotních a sociálních službách, a stručně nastínil parametry systému. Dále zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí informovali o vývoji efektivizace inspekcí sociálních služeb. Konečně členové Rady Mgr. Jan Lorman a MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Seznámili členy s problematikou nátlaku na seniory při předváděcích akcích a špatného zacházení se seniory v dlouhodobé ústavní péči. Rada vzala oba tyto podněty na vědomí s tím, že se jim bude věnovat na svém příštím zasedání. Zasedání Rady bylo poté zakončeno slavnostním vyhlášení výsledků 1. ročníku Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2013, kterého se účastnil i předseda Rady Ing. František Koníček, ministr práce a sociálních věcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter