Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 6. 2010 16:30

K problematice babyboxů

„Vzhledem k dosud nevyřešeným právním, etickým a odborným otázkám existence babyboxů se Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva domnívá, že nejsou dostatečně brána v potaz rizika ohrožení blaha, prospěchu a zájmů dítěte při jeho odložení do babyboxu, a proto jsem se rozhodl uspořádat v blízké době kolokvium odborníků k dané problematice.“

Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva se věnoval problematice babyboxů, jejichž síť se rozšiřuje, a to i mimo oblast zdravotnických zařízení (Městská část Prahy 2 a Prahy 6).

Babyboxy jsou podle jejich zřizovatele určeny k anonymnímu odložení novorozenců, o nichž se jejich matky nemohou nebo nechtějí starat. Vznik těchto schránek je kontroverzním tématem v mnoha zemích Evropy, přičemž Česká republika není výjimkou. Ve většině zemí (včetně ČR) odkládání dětí tímto způsobem není dostatečně právně ošetřeno a dle ochránců práv dětí je režim babyboxů porušováním práv dětí, ač se tak jistě děje v dobrém úmyslu záchrany života dětí.

Zkušenosti z některých evropských zemí (Německo), ale i data Policie ČR poukazují na to, že babyboxy nijak nesnižují počty nalezených mrtvých novorozenců v kontejnerech apod.

Nelze vyloučit ani potencionální zneužití babyboxů (kupříkladu k odložení dítěte uneseného, týraného, postiženého, staršího).

Výbor pro práva dítěte upozorňuje na skutečnost, že nabídka pomoci a služeb matkám v těžké sociální situaci je daleko širší, než ukazuje jednostranná mediální prezentace babyboxů jako zdánlivě jediného a nejsnazšího prostředku řešení situace matky v tísni.

Stát a neziskový sektor mají k dispozici nabídku alternativních řešení zajištění péče o dítě matek, které se nemohou, či nechtějí samy o dítě postarat, například:

utajené porody

diskrétní porody

azylové domovy pro matky s dětmi

krizová centra

předání dítěte k osvojení ve zdravotnickém zařízení či ústavu.

Odborníci se shodují na tom, že tyto zmíněné možnosti jsou z pohledu nejlepšího zájmu dítěte vhodnější, zejména s ohledem na zajištění kvalitní zdravotní péče o novorozence, kvalitu budoucího života, vytváření osobní identity dítěte, a to zejména z dlouhodobého pohledu.

Výbor pro práva dítěte hluboce znepokojila informace, že babyboxy jsou nyní zřizovány i mimo oblast zdravotnických zařízení, kde ohrožení života a zdraví dítěte je vyšší.

Pro odborníky a ochránce práv dětí je nepředstavitelným rizikem, co všechno se může stát při spuštění signálu babyboxu umístěného mimo zdravotnické zařízení. Městská část Praha 6 na svém webovém portálu uvádí: „…Pracovník ostrahy, který zaregistruje signál, okamžitě prověří, zda je v babyboxu dítě. Bude-li na obchůzce, dostane zprávu do mobilu. Během několika minut dojde k obrazovce monitorující interiér babyboxu. Pokud zjistí, že je zde odloženo dítě, ihned volá záchrannou službu na linku 155 a lékařskou službu první pomoci, která sídlí v těsné blízkosti radnice. Poté vyčká příjezdu pracovníků záchranné služby, event. Lékaře z lékařské pohotovosti. Ti mají oprávnění vyjmout dítě z babyboxu...“ 

„Jinými slovy,“ dodává Michael Kocáb, „osud dítěte nemůže být závislý na momentální dispozici jednoho pracovníka ostrahy, který nemůže v kteroukoliv dobu zaručit, že nedojde k poruše mobilního telefonu či výpadku mobilní sítě, že nebude na vzdálenějším místě, nebude zdravotně indisponován nebo nebude plnit jiné pracovní povinnosti, kupříkladu stíhat narušitele veřejného pořádku.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter