Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 8. 2010 16:17

K vývoji politiky EU v oblasti začleňovaní Romů

Zmocněnec vlády pro lidská práva podporuje úsilí o vytvoření akčního plánu k zaručení lidských práv pro Romy na území Evropské unie. Tato myšlenka vzešla z požadavku švédské ministryně pro evropské záležitosti Birgitt Ohlssonové a ministryně pro integraci Nymako Sabuniové v dopise Evropské komisi. Akční plán, který by garantoval přístup k bydlení, vzdělávání a pracovnímu trhu, by měl být podpořen alokací prostředků Evropského sociálního fondu Unie, což je silnou motivací pro mnohé členské státy k implementaci takovýchto integračních politik.

Ve výzvě Evropské komisi píší švédské ministryně Birgitty Ohlssonové a Nymako Sabuniová, že anticiganismus již nesmí stát v cestě začleňování Romů. Je potřeba najít společnou řeč a spojit úsilí na evropské úrovni k odstraňování diskriminace a vymýcení anticiganismu, který brání společenskému soužití.

V dopise Evropské komisi mimo jiné stojí: „ve společnostech, kde vládnou předsudky a proti-Romské postoje, dochází ke konfliktům mezi Romy a většinovou společností, která hájí své právo a tradiční území. Na druhé straně je menšina, která je dlouhodobě odsunována na okraj a s ohledem na historické souvislosti si zaslouží citlivou intervenci. Spojme proto svá úsilí a bez předsudků k jedné či druhé straně podpořme plán, který zaručí dodržování lidských práv, svobod a hodnot Evropského společenství majoritní společnosti směrem Romům, kteří v takových společnostech svobodně žijí a mají právo být jejími plnohodnotnými občany.“

Iniciativu švédské vlády přivítal vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. „Deset společných základních zásad romského začleňování, které přijala Rada EU EPSCO na základě iniciativy Českého předsednictví EU v roce 2009, poukazuje na to, že je nutné respektovat klíčové hodnoty Evropské unie, mezi něž patří lidská práva, důstojnost, nediskriminace a rovné příležitosti, jakožto i hospodářský rozvoj a využívání prostředků společenství. Bohužel anticiganismus nabírá evropských rozměrů a vede k neúnosné situaci, která se stává bezvýchodnou pro mnoho jedinců z řad minoritní skupiny Romů,“ řekl vládní zmocněnec.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter