Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 11. 2012 17:11

Křest publikace Škola přátelská dětem

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se dne 29. listopadu 2012 zúčastnila národního semináře Škola přátelská dětem, který společně pořádala Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta, Ústav zdraví dětí a mládeže a Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti.

Na národním semináři Mgr. Šimůnková pokřtila spolu s ředitelkou UNICEF Ing. Pavlou Gombou, zástupkyní Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy PaeDr. Miroslavou Salavcovou a předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem novou publikaci příznačně nazvanou Škola přátelská dětem: Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí autorek MUDr. Evy Vaníčkové, CSc., Věry Feirajzlové, MUDr. Marie Novotné a Jany Votavové.

Ve svém proslovu zmocněnkyně vlády pro lidská práva ocenila, že publikace do České republiky konečně přináší tento prospěšný projekt UNICEF. Projekt je založen na čtyřech východiscích: vzdělávací proces s respektem nejlepšího zájmu dětí; prostředí školy musí být bezpečné, zdravé a ochraňující; vysoká odborná erudice učitelů a dostatek zdrojů; ochrana a podpora práv dětí. Manuál i jeho stručný průvodce pak obsahují doporučení, jak dospět k tomu, aby školské prostředí zcela odpovídalo potřebám dítěte a maximálně rozvíjelo jeho schopnosti.

Přestože by se mohlo zdát, že projekt Škola přátelská dětem je určen především rozvojovým zemím, ve skutečnosti se v mnohém týká i České republiky,“ uvedla zmocněnkyně. Jako příklad zmínila problematiku inkluzivního vzdělání, potřebu větší spolupráce mezi rodinou a školou a zajištění bezpečí dítěte nejen před onemocněními či úrazy, ale i před násilím ve třídě a mimo ni, které je pořád velmi rozšířené. Z tohoto důvodu také Mgr. Šimůnková v roce 2011 zahájila kampaň Tady se nedotýkej. Její součástí bylo i vydání české verze brožurky KIKO a RUKA, která je určena pro prevenci i možnou detekci sexuálně zneužívaných dětí a byla distribuována mezi přítomnými účastníky semináře.

V případě zájmu o brožury KIKO a RUKA či jiné materiály ke kampani Tady se nedotýkej se prosím obraťte na Mgr. Jakuba Machačku (machacka.jakub@vlada.cz).

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter