Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 9. 2013 16:53

Na jednání vlády 11. září 2013 byly projednány následující materiály Sekce pro lidská práva vedené vládní zmocněnkyní Mgr. Šimůnkovou

Na jednání vlády 11. září 2013 bylo projednáno vyjádření pro Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, hlavní oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 a jmenování předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny. Tyto materiály byly připraveny v rámci Sekce pro lidská práva vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva M. Šimůnkovou.

Vláda schválila vyjádření pro Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Vyjádření je součástí plnění mezinárodních závazků České republiky. Česká republika je jednou ze smluvních stran Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Proto ji pravidelně navštěvují členové Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, který sleduje, jak je v zemích, které úmluvu podepsaly, zacházeno s osobami zbavenými svobody a zda je dodržován zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Na základě návštěvy pak výbor vydá zprávu o návštěvě, kde shrne svá zjištění a doplní je komentáři a doporučeními k tomu, jak zlepšit zacházení s osobami, které jsou zbavené svobody. Každý stát se poté ke zprávě může vyjádřit a s jeho souhlasem jsou poté jak zpráva, tak vyjádření zveřejněny na stránkách výboru.

Vláda se ve vyjádření vyjadřuje konkrétně k doporučení výboru přestat provádět chirurgické kastrace sexuálních delikventů. V odpovědi mimo jiné poukazuje na novou právní úpravu provádění kastrací v zákonu o specifických zdravotních službách. Ta je v účinnosti od 1.4.2012 a má zaručit lepší ochranu práv pacientů. Od její účinnosti již až doposud nebyla v ČR provedena žádná kastrace.

Vyjádření vlády bude spolu se zprávou výboru publikováno také na stránkách zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která bude spolu s Výborem proti mučení Rady vlády pro lidská práva monitorovat naplňování doporučení výboru.

Vláda schválila hlavní oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014

Vláda na dnešním jednání schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014. Jejich účelem je vymezit prostor státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a jeho konkrétní naplnění dotačními programy, které jsou v kompetenci jednotlivých ministerstev, a to na rok 2014. Toto rozhodnutí vlády současně dává nestátním neziskovým organizacím komplexní základní informaci, s jakými dotačními programy státu jako celku mohou v následujícím roce počítat, a tedy slouží i jako podklad pro jejich plánování. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro následující rok stanovuje vláda na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace každoročně, a to již od roku 2000.

Ještě není stanovena výše prostředků, které budou neziskovým organizacím v rámci dotačních řízení rozdělovány. Ty budou určeny až po schválení státního rozpočtu. Prozatím jsou známé oblasti, ve kterých se budou prostředky přidělovat.

Vláda jmenovala ministra zahraničních věcí Jana Kohouta předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny

Dnes byl ministr zahraničních věcí Jan Kohout vládou jmenován předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny. Ta je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Rada patří k těm poradním orgánům vlády, které jsou zřízeny zákonem, v tomto případě zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj v čele Rady stojí člen vlády. Podle Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny jmenuje a odvolává předsedu Rady vláda na návrh předsedy vlády.

Předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny v minulé vládě byl 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, Karel Schwarzenberg. S ohledem na zajištění kontinuity v její činnosti vláda na podnět premiéra rozhodla, aby předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny byl jmenován ministr zahraničních věcí Jan Kohout.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter