Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 1. 2012 12:41

Na nestátní neziskové organizace šlo v roce 2010 více jak 10 miliard korun, z toho nejvíce na sport

Vláda na své schůzi dne 4. ledna 2012 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010.
Rozbor je vládě překládán každoročně, a to již od roku 1999. Obsahuje údaje o všech dotacích poskytnutých neziskovým organizacím (dále NNO) ze státního rozpočtu, ale také z rozpočtů územně samosprávných celků a ze státních fondů. Rozbor zahrnuje i dotace poskytnuté NNO v rámci finanční spoluúčasti státního rozpočtu a rozpočtů krajů na projektech financovaných z Evropských fondů.
Pro účely Rozboru jsou za NNO považovány společnosti, které mají právní formu občanských sdružení, účelových zařízení církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností.
V roce 2010 bylo všemi veřejnými rozpočty poskytnuto na projekty NNO formou dotací celkem 10.337.790.000 Kč. Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto 7 620 dotací na projekty 3 215 neziskových organizací v celkové výši 5.766.600.000. Dotaci ze státního rozpočtu získalo 3,3 % registrovaných neziskových organizací, v roce 2010 bylo registrováno 98 693 NNO. Ze státních fondů bylo NNO poskytnuto 573.991.000 Kč.
Z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy bylo na projekty NNO poskytnuto v roce 2010 1.418.528.000 Kč, z rozpočtů obcí (bez hlavního města Prahy) 2.578.671.000 Kč.
Celkově nejvyšší podpora veřejných rozpočtů byla také v roce 2010 tradičně věnována NNO, pracujícím v oblasti sportu a tělovýchovy. Pouze státní rozpočet více podporoval sociální služby, poskytované NNO, a tělovýchova a sport zaujímají místo druhé. Třetí místo v podpoře veřejnými rozpočty, také tradičně, obsadila kultura a především ochrana památek, ale již v podstatně nižším objemu finančních prostředků než první dvě podporované oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter