Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 6. 2011 14:06

Obhajoba plnění třetí a čtvrté periodické zprávy před výborem OSN pro práva dítěte v Ženevě

V úterý 31. května 2011 proběhlo v sídle OSN v Ženevě projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu k této Úmluvě o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Projednání se uskutečnilo před Výborem OSN pro práva dítě, který je složen z 18 nezávislých expertů z různých členských zemí OSN, a jemuž předsedal pan Jean Zermatten ze Švýcarska.

Zpravodajem výboru byl Peter Guráň ze Slovenska, českou delegaci vedla zmocněnkyně pro lidská práva paní Monika Šimůnková. „Ve třech tematicky rozdělených blocích otázek, na které zástupci České republiky po celý den odpovídali, se vyskytla řada dotazů směřujících k systémovému naplňování základních principů Úmluvy, ale i konkrétních dotazů k ujasnění postavení dětí při naplňování určitých práv, například právo dítěte znát své biologické rodiče či právo na přístup ke zdravotní péči, právo romských dětí na přístup ke vzdělání nebo procesní práva dítěte v soudním řízení,“ popisuje průběh jednání Šimůnková.

V delegaci byli dále zástupci odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Na závěr jednání informoval zpravodaj o předběžném obsahu doporučení výboru. Tato doporučení se vztahují ke třem okruhům problémů. Výbor konstatoval nespokojenost s nedostatkem jednotné koordinace implementace Úmluvy v rámci veřejné správy a absence jednotného akčního plánu k jejímu naplňování. Dalším problémem je podle Výboru nedostatečné zajištění monitoringu naplňování Úmluvy v České republice nezávislou institucí, která by se zabývala rovněž individuálními stížnostmi dětí. Výbor také České republice vytkl nedostatečnou politickou vůli k zajištění financí a vzdělávání odborníků pracujících s dětmi, jako jsou pracovníci v oblasti sociálních služeb, policie a soudci. Plné znění doporučení Výboru bude oficiálně zveřejněno v průběhu tří týdnů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter