Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 5. 2010 18:21

Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti dnes schválila vláda

Dne 24. května 2010 vláda schválila věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který předložil předseda vlády spolu se zmocněncem vlády pro lidská práva. Cílem věcného záměru je zajištění nové kvality soukromých právnických osob, které poskytují veřejně prospěšné služby a vykonávají veřejně prospěšné činnosti. Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dbá na zvýšenou ochranu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jsou formou dotací na veřejně prospěšné aktivity poskytovány.

Věcný záměr neinstaluje žádnou novou právní formu, ale všechny současné právní formy soukromých organizací mohou za předpokladu splnění podmínek této právní úpravy získat zvláštní status veřejné prospěšnosti.

Cílem věcného záměru je:

- překonat vymezení veřejné prospěšných organizací jejich právními typy, obecně vymezit jejich vlastnosti

- zajištění nové kvality soukromých právnických osob, které poskytují veřejně prospěšné činnosti a služby

- zrovnoprávnit všechny právní typy soukromých společností, které poskytují veřejně prospěšné služby a činnosti (např. soukromé školy)

- zajistit jejich transparentnost a povinnost reinvestovat zisk

- zpřehlednit a lépe kontrolovat veřejné prostředky, které jsou na tyto činnosti poskytovány

Právnická osoba získá statut veřejné prospěšnosti zápise do veřejného rejstříku, který povedou příslušné rejstříkové soudy.

Paragrafované znění zákona o statusu veřejné prospěšnosti má být vládě předloženo do 31. prosince 2012.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter