15. 6. 2009 11:27

CZ PRES: konference Rovnost žen a mužů v čase změny


Vážené paní ministryně,

vážený pane ministře,

vážený pane komisaři,

dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí a potěšením zahájit jménem českého předsednictví dnešní konferenci o rovnosti žen a mužů v dobách změn.

Rád bych svůj příspěvek uvedl malým připomenutím. Ve dnech 4. a 5. května 2006 jsme se tu sešli na pozvání Evropské komise, abychom v návaznosti na zveřejnění Plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na léta 2006 až 2010 diskutovali o jednotlivých prioritních oblastech tohoto nového plánu.

Ačkoliv jsem nebyl osobním účastníkem zmíněné konference, dovolte mi krátce zmínit, co zde před třemi lety ke třem z těchto prioritních oblastí mimo jiné zaznělo.

Před třemi lety jsme se shodli, že ženy by především měly mít stejnou šanci jako muži být ekonomicky nezávislé, měly by mít rovný přístup k podnikání a ekonomickým rozhodovacím procesům. Muži mají totiž stále lepší předpoklad být ekonomicky zajištěni, neboť jim nechybí „ekonomická kontinuita“. Nepřerušují většinou zaměstnání z důvodu péče o dítě a jejich přítomnost na pracovním trhu, stejně jako pracovní kariéra, mají spojitý charakter. Nečeká se také od nich, že to budou v případě potřeby vždy oni, kdo se bude starat o nemocné dítě nebo jinou potřebnou osobu.

Shodli jsme se dále, že vyvážený podíl žen a mužů na politickém rozhodování je základem demokratické společnosti. Rovnost žen a mužů by měla být samozřejmostí jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. I soukromé firmy by totiž měly cítit, že prosazování rovných příležitostí má význam, a že se vyplatí: četné výzkumy prokazují, že platí souvislost, více žen ve vedení podniků rovná se větší prosperita.

Do třetice jsme se shodli, že je nutné bojovat proti genderovému násilí. Zásah přitom musí být uskutečněn dříve, než se oběť ocitne v nemocnici. Nejdůležitější je proto zaměřit se na včasnou prevenci, více zviditelňovat případy domácího násilí, pomáhat obětem obchodování se ženami a obětem nucené prostituce a netolerovat žádné další projevy násilí na ženách: zločiny ze cti, manželská znásilnění, předčasná a nucená manželství a ženskou obřízku. Muži by si měli jasně uvědomovat, že je ostudné ženu uhodit, stejně jako je ostudné si ženu/prostitutku koupit.

O stejných tématech budeme debatovat i dnes, po třech letech účinnosti Plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů. Tato témata budeme navíc diskutovat s vědomím současného ekonomického poklesu. Jak jsem již zmínil ve svém projevu v Komisi OSN pro postavení žen v březnu tohoto roku, je třeba zajistit, aby rovnost žen a mužů nepadla za oběť nepříznivému ekonomickému scénáři a protikrizová opatření nebyla využívána jako vítaná výmluva, proč odsunout prosazování rovnosti žen a mužů na vedlejší kolej nebo jednoduše na pozdější dobu.

Dámy a pánové,

v závěru mého vystoupení mi dovolte malou poznámku. Členské země Evropské unie se shodly na podpoře evropského automobilového průmyslu, který se v důsledku finanční krize dostal do potíží. Rád bych zde navrhl své protikrizové opatření: Pojďme podporovat rozmanitost v ekonomické sféře a prosazovat ji jako konkurenční výhodu. Pracovní týmy rozmanité z hlediska pohlaví (a nejen z hlediska pohlaví) jsou kreativnější. Kreativnější tým znamená větší efektivitu, a ta větší prosperitu. Větší prosperita znamená více peněz, které může firma investovat – třeba právě do vozového parku. Podpora většího podílu žen na tvorbě bohatství firem může napomoci ke zlepšení situace třeba i v automobilovém průmyslu. A samozřejmě nejen v něm.

Přeji Vám všem úspěšnou konferenci a děkuji Vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter