Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

 

Agentura pro sociální začleňování:

pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.

propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly).

spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.
 

Agentura aktuálně spolupracuje s 41 lokalitami z celé České republiky v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Ředitelem Agentury je Mgr. Radek Jiránek.


Více  informací o činnosti Agentury najdete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz.

 

Aktualizováno dne: 1. 7. 2016

Kontakty

Sekretariát:
tel.: 296 153 318
sekretariatasz@vlada.cz

Poštovní adresa:
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Adresa kanceláře:
Úřad vlády ČR – Agentura (Odbor) pro sociální začleňování
Vladislavova 4, Praha 1

Telefon: +420 296 153 318


Adresa pobočky Regionální centrum Střed:
Kodaňská Office s.r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

Adresa pobočky Regionální centrum Východ:
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Nádražní 416/120
702 00 Ostrava

Adresa pobočky Regionální centrum Západ:
PB – CENTRUM spol. s r.o.
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

 

Připojené dokumenty

Související zprávy