Kde působí

Spolupráce v lokalitách v rámci KPSVL

Agentura aktuálně spolupracuje s 46 lokalitami z celé České republiky, z toho je 44 lokalit zapojeno do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Do roku 2020 plánuje rozšířit svou činnost do dalších desítek lokalit. 

Agentura prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nabízí obcím pomoc s přípravou komplexu funkčních opatření a zajištěním finančních prostředků na jejich zavedení do praxe, včetně průběžného vyhodnocování.

Lokality ke spolupráci vybírá Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování, který má statut poradního orgánu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Ten naposledy zasedl k výběru obcí do 6. vlny dne 15. května 2017.

 

Od začátku svého působení v roce 2008 Agentura pomáhala v celkem 69 lokalitách.

6. vlna (spolupráce od června 2017)

  • Havlíčkův Brod
  • Rotava
  • Smržovka

5. vlna (spolupráce od července 2016)

4. vlna (spolupráce od ledna 2016)

1. - 3. vlna (spolupráce od 2013)


Spolupráce v lokalitách mimo Koordinovaný přístup (od 2015 - současnost)


Dřívější spolupráce

 

Na stránkách www.socialni-zaclenovani.cz najdete sekce s aktuálními informacemi o lokalitách, ve kterých Agentura pro sociální začleňování působí.
 

Aktualizováno dne: 16. 5. 2017