Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Agentura pro sociální začleňování:
pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.

propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly).

spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.
 Ředitelem Agentury je Mgr. David Beňák

Více  informací o činnosti Agentury najdete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz.

 

 

Kontakty

Poštovní adresa (platí pro hlavní kancelář i regionální pobočky):
Úřad Vlády ČR – Sekce pro lidská práva
Agentura (Odbor) pro sociální začleňování
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Adresa kanceláře:
Úřad vlády ČR – Agentura (Odbor) pro sociální začleňování
4D CENTER – Kodaňská Business Centrum
Kodaňská 1441/46
Praha 10

Tel.: 234 062 445 (406)
info@socialni-zaclenovani.cz


Adresa pobočky Regionální centrum Střed:
4D CENTER – Kodaňská Business Centrum
Kodaňská 1441/46
Praha 10
Tel.: 725 535 541
prochazkova.marketa@vlada.cz

Adresa pobočky Regionální centrum Východ:
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Nádražní 416/120
Ostrava
Tel.: 601 159 190
vaculik.oldrich@vlada.cz

Adresa pobočky Regionální centrum Západ:
PB – CENTRUM
Mírové náměstí 3097/37
Ústí nad Labem
Tel.: 601 086 127
tlamichova.nada@vlada.cz

 

Připojené dokumenty

Související zprávy