Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

16. 4. 2020 12:36

Helena Válková: Stejně jako chytrou karanténu je potřeba prosazovat i chytrou prevenci v případě obětí domácího násilí i ohrožených rodin s dětmi

Na dnešní tiskové konferenci v budově Úřadu vlády upozornila zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková na mimořádný dopad koronavirové pandemie na rodiny i na složitost, kterou tato pandemie způsobuje obětem domácího i sexuálního násilí, chtějí-li vyhledat pomoc.

Specializované služby, intervenční centra a azylové domy dále poskytují své služby, ale pro oběti domácího násilí může být velmi nebezpečné a riskantní spojit se s poradenským centrem v době, kdy je násilná osoba v jejich blízkosti. Obdobně složité je vyhledat pomoc pro oběti sexuálního násilí, obzvláště pokud toto násilí probíhá v blízkých vztazích.

Pro všechny rodiny musí být poslední týdny velmi náročné. Může docházet k eskalaci konfliktů a v některých případech k prohlubování projevů domácího násilí. O to důležitější je, abychom dokázali i nyní nabídnout obětem pomoc a reagovat na potíže, kterým čelí. Obrátila jsem se proto na ministerstva, aby na oběti domácího násilí a na situaci v rodinách pamatovaly i nyní. V současné době podobně jako v oblasti karantény již nestačí přijímat plošná opatření, ale je třeba uplatňovat postupy a řešení, která chytrým způsobem pomáhají řešit případy nejohroženějších skupin, jako jsou děti či oběti domácího a sexuálního násilí. Jinými slovy, stejně jako u chytré karantény je potřeba prosazovat chytrou prevenci," řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

Předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a psycholožka neziskové organizace ROSA Branislava Marvánová Vargová představila 23 konkrétních doporučení jak na aktuální situaci regovat, která Výbor schválil pro dotčená ministerstva. K doporučením patří např. průběžné vyhodnocování účinnosti nových postupů v případě vykázání (tzv. monitoring domácnosti, kdy není násilná osoba např. z důvodu karantény vykázána, ale policie pravidelně situaci v domácnosti monitoruje), šíření informací o linkách pro oběti a pro pomoc rodinám v krizi či lepší metodické vedení orgánů sociálně-právní ochrany dětí a zajištění toho, aby pracovníci a pracovnice OSPOD v rodinách riziko násilí průběžně vyhodnocovali.

V návaznosti na tato doporučení již také nejvyšší státní zástupce vydal sdělení k postihování případů domácího a sexuálního násilí v souvislosti s nouzovým stavem. Upozornil v něm na to, že spáchání tr. činů, jakou jsou týrání osoby ve společném obydlí či znásilnění, v nouzovém stavu odůvodňuje obecné přitěžující okolnosti dle trestního zákoníku.

Organizace pomáhající obětem fungují i během pandemie. Musíme reagovat na specifické podmínky a své služby nyní poskytujeme více online, přes telefon, emaily a chat. Jako důležitou vnímáme také prevenci a proto jsme ve spolupráci s Nadací Vodafone spustili projekt, kdy informujeme kurýry a doručovatelky, jak rozpoznat znaky domácího násilí a jak mohou reagovat. Využívají při tom také bezplatnou aplikaci BrightSky. ROSA se snaží být obětem blíž, a proto otevíráme nové místo, kde mohou oběti vyhledat pomoc například při nákupu potravin,“ řekla Branislava Marvánová Vargová.

Rodiny s dětmi ovšem nečelí jen problémům spojeným s přímým násilím. Řada rodin se ocitá v hmotné nouzi či čelí výpadkům sociálních služeb pro práci s dětmi. Tyto služby jsou zásadní pro rodiny ze znevýhodněného sociálního zázemí.

Je třeba ze strany ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Samozřejmě při poskytnutí nezbytných ochranných pomůcek. Dále pak je nutné zvýšit ošetřovné nízkopříjmovým rodinám až na 80 % původního příjmu. Nesmíme zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním postižením, kterým nyní často chybí potřebné asistenční a odlehčovací služby,“ konstatovala na tiskové konferenci předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková.

Výbor pro práva dítěte dále Ministerstvu práce a sociálních věcí doporučil zajistit asistenční a odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, uvolnit pracovníky nízkoprahových služeb pro domácí návštěvy v sociálně znevýhodněných rodinách a zajistit ochranné pomůcky pro tyto pracovníky.
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy výbor doporučil zlepšit pomoc se vzděláváním v domácím prostředí, vydat stanovisko k zajištění zákonného nároku na podpůrná opatření ve vzdělávání i během karanténních opatření či zajištění možnosti pravidelných návštěv dětí v ústavních zařízeních.

Statistické údaje zatím neukazují zásadnější nárůst registrovaných případů domácího a sexuálního násilí. V březnu 2020 policie evidovala 111 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ve stejném období loňského roku to bylo 97 případů. Přibližně o třetinu naopak klesly počty evidovaných trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí či znásilnění.

Ze zkušeností neziskových organizací zároveň vyplývá, že lidé v době nouzových stavů řeší prioritně jiné problémy – ochranu zdraví a majetku. K nárůstu počtu ohlášených případů domácího násilí dochází až po odeznění bezprostředního nebezpečí.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter