Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

18. 3. 2020 9:48

Otevřený dopis zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové seniorkám a seniorům

Vážené a milé seniorky, vážení a milí senioři,           

současná situace související se šířením koronaviru vede u řady z nás k obavám, strachu z budoucnosti, pocitu zvýšené izolace a někdy až k panice. To vše podle odborníků oslabuje náš imunitní systém a dále zvyšuje naši zranitelnost vůči viru samotnému i vůči negativním jevům, jež epidemií provázejí.

Proto bych vás ráda jako zmocněnkyně pro lidská práva, která je zároveň shodou okolností jednou z vás (ročník 1951), ujistila, že opatření, která v současné době vláda přijímá, jsou určena k ochraně všech obyvatel České republiky včetně seniorů a seniorek. Jedná se o doporučení, která mohou usnadnit volbu správného postupu a tím napomoci předejít riziku nákazy.
Doporučení vlády, aby lidé starší 70 let po dobu nouzového stavu příliš neopouštěli svá obydlí, reaguje na skutečnost, že koronavir si zatím vybírá nejvíce obětí právě mezi lidmi této věkové kategorie. Doporučení rozhodně nemá za cíl to, abyste se doma izolovali způsobem, který by vedl k pocitům úzkosti až deprese, a tím oslaboval vaši imunitu. Sami se můžete rozhodnout pro variantu, která co nejlépe odpovídá způsobu vašeho života, vašemu zdravotnímu stavu a pocitu bezpečí a soběstačnosti.

Zároveň vás prosím, abyste nevěřili poplašným zprávám, které se šíří po internetu a tvrdí, že by se měli senioři v České republice v souvislosti s prevencí šíření koronaviru plošně izolovat a uzavřít ve svých domovech. Žádné takové opatření se nepřipravuje. Naopak nám jde o to, aby zůstala zachována možnost volby toho, jakým způsobem se rozhodnete využívat svůj čas, kterého nyní máte, jako ostatní obyvatelé ČR, vesměs více než jindy.
Obce, nestátní neziskové organizace i sdělovací prostředky připravují v současné době různé aktivity, které by měly umožnit zajímavé trávení času. Obce a nestátní organizace také nabízejí různé programy pomoci, zahrnující např. donášku nákupů, dovoz obědů a léků, nebo venčení psů. Cílem je zajistit, aby ani v době nouzového stavu nezůstal nikdo odříznut od ostatních a aby každý měl přístup k základním službám.

Děkuji vám za vaši dosavadní důvěru a vaši ochotu přijmout vládou vyhlášená dočasná opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření koronaviru. Velmi si vážím toho, že i když současná situace není snadná, přistupujete k ní s klidem a rozvahou. Pokud budete mít potřebu se mi svěřit se svými problémy souvisejícími se současnou situací kolem koronaviru nebo mi zaslat své návrhy, jak ji zlepšit právě s ohledem na specifické potřeby nás seniorek a seniorů, můžete se obrátit na tuto e-mailovou adresu: lidska.prava@vlada.cz

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Helena Válková

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter