Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

23. 6. 2021 18:01

Prohlášení zmocněnkyně pro lidská práva ke smrti Roma v Teplicích po policejním zákroku

Napětí v Teplicích po události, ke které o víkendu došlo, bohužel akceleruje, což znepokojuje nejen romskou menšinu ale i veřejnost, která potřebuje mít k dispozici co nejdříve objektivní a podložené informace o příčinách, průběhu a důsledcích této nešťastné události.

Proto jsem se jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva i takto veřejně vyzvat orgány, které se mohou a mají objektivním prošetřením této věci zabývat, aby to považovaly za svou prioritu a byly si vědomy toho, že každé prodlení může vyvolávat různé spekulace a dohady.

Nepochybuji o tom, že se podaří věc objektivně prošetřit  my budeme informováni o tom, zda došo k excesu nebo se jednalo o souhru nešťastných okolností."

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter