Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

25. 6. 2020 18:11

Spolupráce úřadu zmocněnkyně pro lidská práva s odborníky si klade za cíl zlepšit kvalitu života LGBT+ lidí

Ve čtvrtek 25. června 2020 se v Hrzánském paláci v Praze uskutečnil seminář zmocněnkyně pro lidská práva a Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva na téma Bariéry důstojného života LGBT+ lidí v České republice. Seminář byl první akcí svého druhu, která komplexně řešila témata důležitá pro lesby, gaye, bisexuální a trans lidi.

Odborná i akademická veřejnost např. ze Sociologického ústavu Akademie věd, Masarykovy univerzity, Národního ústavu duševního zdraví, Vodafonu a zástupkyně a zástupci pomáhajících organizací, ministerstev, Kanceláře Veřejného ochránce práv i Nejvyššího státního zastupitelství se zabývali tématy stabilních a bezpečných rodin, vzděláváním, zaměstnáním, zdravotní a sociální péčí, ochranou před trestnou činností z nenávisti a také postavením trans* lidí.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla ze své funkce zmocněnkyně pro lidská práva zorganizovat akci tohoto typu a že ji Výbor pro práva sexuálních menšin inicioval. Problémy, které řeší LGBT+ lidi ve svém každodenním životě nemusí být většinové veřejnosti na první pohled zřejmé. Ani já jsem při nástupu do této funkce netušila, jak široké je to téma. Při bližším pohledu na statistiky týkající se situace LGBT+ lidí je ale jasné, že je třeba se tímto tématem nadále systematicky zabývat,“ řekla zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

Podle výzkumu Kanceláře Veřejného ochránce práv z roku 2019[1] se více než tři čtvrtiny LGBT+ lidí domnívají, že jsou v Česku stále diskriminováni. Nejčastěji se cítí být diskriminováni z důvodu své sexuální orientace či genderové identity ve škole/univerzitě a v zaměstnání.

Výzkum také uvádí, že postavení transsexuálních/transgender osob je výrazně těžší a horší než postavení leseb a gayů. Diskriminováno se za posledních pět let cítilo až 86 % trans osob, což je ve srovnání s lesbami (58 %) a gayi (33 %) podstatně více.

Výbor pro sexuální menšiny se dlouhodobě zabývá různými aspekty nerovného nebo nedůstojného postavení LGBT+ lidí v Česku. „Doposud však šlo spíše jen o jednotlivá témata, která jsme dále zprostředkovali vládě České republiky. Již dlouho usiluji o koncepční uchopení všech relevantních témat, k čemuž, věřím, tento seminář jistě pomůže. Rádi bychom také, aby na jeho základě vznikla strategie, kterou by si vláda vzala za své. Se všemi odbornými kapacitami a zkušenostmi, které ve Výboru pro sexuální menšiny máme, se do práce na strategii aktivně zapojíme. Pevně věřím, že nás paní profesorka Válková coby vládní zmocněnkyně v této iniciativě podpoří,“ zaznělo od předsedy Výboru.

Také člen Rady vlády pro lidská práva Czeslaw Walek zdůraznil, že data ze studie Kanceláře Veřejného ochránce práv jsou závažná a je třeba se jimi zabývat. Upozornil, že situace LGBT+ lidí se dramaticky zhoršuje i v našem regionu - od tzv. LGBT-free zóny v Polsku po zákaz uznání transgender osob v Maďarsku. „Nenechme situaci u nás zajít tak daleko. Některé tendence, které se ve společnosti ukazují, by tomu mohly nasvědčovat. Situace LGBT+ lidí v Česku nemůže být předmětem ideologie. Jde přece o každodenní životy mnoha lidí, na kterých záleží stejně jako na životech většinové společnosti. Věřím, že tradičně tolerantní Češi a Češky takový scénář nedopustí a nenechají si tyto tendence líbit,“ řekl Czeslaw Walek.

V závěrečném vystoupení se zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková i člen Rady vlády pro lidská práva shodli na nutnosti každoročního setkávání nad tématy LGBT+ lidí v ČR a také na tom, že by měla vzniknout strategie, která probíraná témata systémově uchopí v dlouhodobějším horizontu.

 

 


[1] https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter