Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

16. 9. 2020 17:05

Výbor pro práva dítěte jednoznačně podpořil vznik samostatné instituce ochránce práv dětí

Výbor pro práva dítěte se sešel ke svému jednání ve středu 16. září. Pod vedením předsedkyně Kláry Laurenčíkové Šimáčkové a za přítomnosti zmocněnkyně vlády pro lidská práva schválil, mimo jiné, usnesení k navrhovanému zákonu o ochránci práv dětí.

Ve svém usnesení Výbor uvítal navrhované zřízení instituce ochránce práv dětí („dětský ombudsman“) jako nezávislé instituce, která bude monitorovat a prosazovat naplňování práv dětí.

Jsem ráda, že jsem byla osobně přítomna jednání Výboru, kde jsem byla svědkem přijetí zásadního usnesení podporujícího návrh zákona na zřízení samostatného dětského ombudsmana,“ řekla po jednání zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, která návrh zákona připravila se svým týmem. „Bylo vidět, že naprostá většina členek a členů Výboru měla radost, že jejich několikaleté úsilí došlo k nějakému konkrétnímu výsledku,“ dodala zmocněnkyně.

To potvrdila předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková Šimáčková: „Výbor pro práva dítěte usiloval o vznik samostatného dětského ombudsmana více jak deset let. Ráda bych proto poděkovala za návrh zákona, který má naši podporu. Věříme, že se děti konečně dočkají silného ochránce svých práv,“ řekla.

Podporu samostatné instituci dětského ombudsmana vyjádřila i zástupkyně veřejného ochránce práv a členka Výboru Monika Šimůnková. Zároveň poděkovala zmocněnkyni pro lidská práva Heleně Válkové za věcná a konstruktivní jednání s Kanceláří veřejného ochránce práv o rozdělení kompetencí.

Výbor ve svém usnesení také konstatoval, že doporučení zřídit nezávislou instituci ochránce práv dětí vyplývá z mezinárodních závazků, především z Úmluvy o právech dítěte. Dále Výbor uvítal, že podle návrhu zákona se ochránce práv dětí bude moci účastnit v zákonem stanovených případech soudních řízení ve věcech týkajících se dětí a podávat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení předpisu pro rozpor s právy dítěte a bude mít významnou roli ve vzdělávání a osvětě o právech dětí, stejně tak bude zohledňovat požadavky na participaci dětí v záležitostech, které se jich týkají.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty